Trevlig sommar!

Höstterminen startar tisdagen den 19/8 kl. 08:30 med upprop för åk 1. Kallelse kommer med posten under sommaren. Välkomna!

Reservintagning

Du som står på en reservplats, kan kontakta skolans expedition onsdagen den 20/8 på tel. 08/744 62 50. Vi börjar med reservintagningen direkt efter uppropet på tisdagen.