Ansökan

Vi tar in fem parallella klasser i årskurs ett. På vår skola har vi riksintag, vilket gör att du kan söka från hela landet. När du gör din ansökan väljer du samtidigt den profil du vill läsa. Antalet platser ser ut så här:

 • Profil Djursjukvård: 40 platser (fördelat på två klasser)
 • Profil Djurpark/Sällskapsdjur: 24 platser
 • Profil Hund: 22 platser
 • Profil Häst: 18 platser
 • Priv mot Naturbruksprogrammet inr djur profil Hund: 2 platser
 • Priv mot Naturbruksprogrammet inr djur profil Häst: 2 platser

Du som bor i Stockholms län gör din ansökan på: www.gyantagningen.se

Elever som bor utanför Stockholms län söker via respektive antagningsenhet. Kontakta  din studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att söka.

Studiebesök eller prova-på-dag

Vi tar emot intresserade elever på besök under hela läsåret. Skicka ett mejl till vår studie- och yrkesvägledare på syv@djurgymnasiet.com eller ring 08-744 04 13.

Ansökningskoder:

 • Profil Djursjukvård: NBDJUOOODS-DGS
 • Profil Häst: NBDJUOOOHÄ-DGS
 • Profil Hund: NBDJUOOOHU-DGS
 • Profil Djurpark/Sällskapsdjur: NBDJUOOODJ-DGS
 • Priv Hund: IMPRONBDJUHU-DGS
 • Priv Häst: IMPRONBDJUHÄ-DGS

 

Att tänka på när du söker till oss:

 • Yrken där du arbetar med djur är ofta fysiskt krävande.
 • Allergiska besvär kan vara ett hinder i  arbetet med djur. Alla elever kommer i kontakt med skolans djur, dvs fåglar, gnagare, fiskar och reptiler. Kontakta oss om du känner dig osäker.
 • Vi samarbetar med många praktikplatser över hela Sverige och det innebär att dina praktikveckor ofta kommer att vara utanför Stockholm.
 • Skolan har inget internat. Elever som behöver ett boende måste ordna detta på egen hand.
 • Djurgymnasiet har inga vuxenutbildningar.