Djuravdelningen

Djurgymnasiet har en egen djuravdelning där vi ger eleverna den kunskap och den praktiska träning som krävs för att bli en duktig djurvårdare. Djuravdelningen har ett urval av de vanligaste sällskapsdjuren och är indelad efter djurslag. Det finns till exempel olika gnagare, fåglar, reptiler och fiskar. I anslutning till djuravdelningen har vi uppfödning av insekter till foderdjur. Vi har ett isoleringsrum för djur som blir sjuka, där får även nya djur sitta i karantän några veckor tills vi har sett att de inte bär på någon sjukdom.

Lektionerna på djuravdelningen innebär att man jobbar i små grupper och lär sig under handledning från både våra tre djurvårdare och olika lärare i djurkunskap hur man på bästa sätt sköter våra vanligaste sällskapsdjur. Eleverna får bland annat lära sig om artkunskap, foder, burmaterial, hygien, sjukdomstecken och djurens grundläggande behov. En viktig del är att lära sig hantera de olika djuren.

På djuravdelningen finns två stycken klassrum. Lärarna kan då på ett enkelt sätt använda djuren i undervisningen. Våra tre djurvårdare finns alltid på plats och kan hjälpa till med att svara på frågor eller ge extra stöd om någon elev skulle behöva det.