Frågor & svar

Här finner du svaren på
våra vanligaste frågor.

Vi tar in två klasser på inriktning Djursjukvård med 30 elever i varje klass. Vi tar in två klasser på inriktning Sällskapsdjur med 30 elever i varje klass.

Poängen varierar från år till år. Vid antagningen för läsåret 22/23 blev poänggränserna dessa: Inriktning Djursjukvård: 195 poäng / median 237 poäng. Inriktning Sällskapsdjur: 205 poäng / median 237 poäng. 

Skollunch äts på en närliggande restaurang där även andra gymnasieskolor äter. Där erbjuds tre olika maträtter att välja bland och det serveras även en salladsbuffé. Eleverna får ett personligt matkort som man visar när man går in i matsalen.

Alla elever erbjuds 15 veckors praktik under sina tre år och det är fördelat med 5 veckor per årskurs. Skolan har praktiksamordnare som tillsammans med djurlärarna ordnar allt med praktiken. Vi är noga med att de företag som tar emot elever motsvarar våra förväntningar på vad eleverna ska få lära sig. Som elev behöver man aldrig själv försöka ordna en plats. Skolan samarbetar med ca 200 olika djurföretag som tar emot våra elever, allt från hunddagis, zoobutiker, 4H-gårdar, djurparker och djurkliniker.

Det är en blandning av vanliga teoretiska lektioner och praktiska lektioner. Beroende på vilken inriktning man går har man många lektioner med djuren på vår djuravdelning eller på vårt hundcenter med hundarna. Våra lärare och djurvårdsinstruktörer är duktiga pedagoger som varierar sin undervisning så att den ska fungera för olika elevers behov.

Det finns ingen inriktning som har mer eller mindre praktiska lektioner. Det är ganska jämt fördelat på alla inriktningar. De elever som läser inriktning Sällskapsdjur har flest lektioner på skolans djuravdelning. 

Våra scheman ändras från vecka till vecka så det är stor variation på vilken tid man börjar och slutar. Man kan säga att skoldagarna pågår i genomsnitt från 8.30-15.30. På en vanlig vecka har man en blandning av lektioner i vanliga grundämnen och djurämnen. Detta varvas med praktiska lektioner på djuravdelningen och Hundcenter. Vissa perioder när man gör praktik på en arbetsplats med djur så följer man arbetsplatsens tider.

Det beror på hur väl man utnyttjar tiden på lektionerna. Lärarna ger mycket tid för att göra klart sina uppgifter under skoldagen. Inför prov är det såklart mer att läsa in hemma.

Ja, skolan har ett välfungerande elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagoger, SYV och heltidsmentorer. Alla dessa funktioner finns för att stötta och coacha eleverna utifrån deras enskilda förutsättningar. Vi erbjuder regelbundet stödtimmar i t.ex. engelska och matematik och även en studiestödstimme där alla lärare finns tillgängliga för att stötta i alla olika ämnen.

Här på Djurgymnasiet har vi en verksamhet kallad Studion. Där arbetar en specialpedagog och en speciallärare som hjälper och stöttar eleverna med studierna. De arbetar på olika sätt; ibland är de ute i klasserna och hjälper eleverna på plats och ibland får de hjälp i Studion. Individuella anpassningar såsom ljudböcker (i den mån det finns), alternativa verktyg t ex talsyntes, röstinmatning, programvara till Chromebooks, stavningsprogram finns för alla. Viktigt att känna till är att eleverna har fem veckors praktik varje läsår där de är ute på en arbetsplats och då måste kunna klara sig själva och följa arbetsplatsens rutiner och arbetstider. För ytterligare frågor kan ni kontakta vår specialpedagog Carina Persson, carina.persson@djurgymnasiet.com.

– Vi är Stockholms enda skola med eget Hundcenter, egen djurklinik och stor djuravdelning! – Vi erbjuder en lugn och trygg skolmiljö. – Alla våra lärare är behöriga. – Våra djurlärare har bred yrkeserfarenhet från olika djurbranscher. – Mycket praktisk djurhantering på vår djuravdelning och vårt hundcenter. – Skolan är väl etablerad och har ett gott rykte hos arbetsgivare. – Vi ordnar allt som har med praktiken att göra. Ingen behöver själv ordna praktikplats. – Man har två val efter studenten: Jobba eller plugga vidare. – Alla har möjlighet till grundläggande högskolebehörighet.

Ja, alla får ett SL-kort oavsett var man bor.

Liljeholmshallen ligger precis intill skolan och där har man många lektioner. Ibland åker eleverna också till Eriksdalsbadet eller har olika former av lektioner utomhus.

Vi har inget internat eller annat elevboende. Elever utifrån måste själva ordna med ett boende. Oftast sker detta via släktingar eller kontakter till familjen. Några hyr rum som inneboende via t ex Blocket.

Man måste först läsa ett naturvetenskapligt basår på Komvux för att läsa in matte, fysik och kemi. En del väljer att söka till veterinärutbildning i andra länder då det är svårt att komma in på utbildningen i Sverige.

Alla våra lärare är behöriga och de som undervisar i djurkurserna har alla arbetat inom olika djuryrken tidigare. Till exempel på djursjukhus, på djurparker, eller som hundinstruktör. Vi har också instruktörer som undervisar i de praktiska delarna av utbildningen på vår djuravdelning och vårt hundcenter.

Alla kan välja de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Det är Engelska 6 samt Svenska 2 och 3. Andra kurser som finns att välja är Matematik 2a, Service och bemötande, Jakt och viltvård, Idrott 2, Engelska 7, Estetisk kommunikation, Samhällskunskap och Historia 1a2.

Alla kan välja de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Det är Engelska 6, Svenska 2 och 3. Man kan också välja Matematik 2a som krävs för att kunna söka till bland annat djursjukskötare, sjukgymnast, sjuksköterska, tandhygienist, hippolog med flera.

Yrkesprogram ger två valmöjligheter efter studenten, jobba eller plugga vidare. Vi har elever som läst ett naturvetenskapligt basår och sedan kommit in på veterinärprogrammet eller djursjukskötarprogrammet i Uppsala (inget basår behövs) eller utomlands. Många väljer också att utbilda sig till sjuksköterska, lärare, biolog eller något helt annat som inte har med djur att göra. Praktikveckorna ger många bra kontakter och referenser inför framtiden. Djursjukvårds-elever: får D9 och blir djurvårdare på nivå 2. Det är en stor efterfrågan på djursjukhus och kliniker på elever med D9 och på de flesta djursjukhus och djurkliniker i Stockholm jobbar väldigt många elever som har gått hos oss. Flera erbjuds extrajobb redan under sin skolgång. Hund-elever: Flera elever har startat egna hunddagis eller hundtrim. Andra jobbar som hundinstruktörer på olika ställen. Vi har före detta elever som jobbar på Hundstallet, inom Försvaret och Polisen. Det behövs också personer med stor hundvana på djursjukhusen. Sällskapsdjurs-elever: Vi har före detta elever som nu jobbar på Skansen och Skansen-Akvariet, Kolmården, Orsa Rovdjurspark, 4H-gårdar, zoobutiker. Praktikveckorna ger många kontakter och referenser som eleverna har nytta av efter studenten.

Man läser om t.ex. anatomi, fysiologi, vanliga sjukdomar och behandlingar för de vanligaste sällskapsdjuren. Vi har en speciell lektionssal för dessa lektioner som är utrustad med många instrument, läkemedel, bandagematerial och annat som eleverna lär sig använda och kunna namnen på. Många lektioner är på skolans eget hundcenter där vi har 30 dagishundar. Då får eleverna träna på att t.ex att lägga tassbandage, kolla öron och ögon, hur man ger mediciner mm. Eleverna har också lektioner på skolans djuravdelning där de lär sig sköta och hantera kaniner, gnagare, reptiler, fåglar mm. I utbildningen ingår även en kurs i läkemedelshantering s.k D9 vilket ger eleverna examen som Djurvårdare på utökad nivå 2. Eleverna blir väl förberedda för att kunna praktisera och sedan arbeta på djurklinik.

Alla elever som läser djursjukvård får möjlighet att ta D9 examen vilket är en kurs i läkemedelshantering och som ger titeln Djurvårdare på utökad nivå 2. Det ger goda möjligheter att direkt få jobb på djurklinik eller djursjukhus.

Man måste först läsa ett naturvetenskapligt basår på Komvux för att läsa in matte, fysik och kemi. En fördel med att läsa naturbruksprogrammet innan man läser till veterinär är att man har lärt sig väldigt mycket djursjukvård både teoretiskt och praktiskt under sina 3 år. Det har man stor nytta av om man sedan ska plugga vidare.

Ja, det kan man om man väljer att läsa de kurser som ger grundläggande högskolebehörighet samt Matematik 2 som krävs som särskild behörighet. Man måste också ha höga betyg i alla sin kurser eftersom det är en väldigt populär utbildning med höga intagningspoäng.

Ja, det är ofta runt 1500-2000 sökande till 100 platser. Man kan söka både genom sina betyg och genom högskoleprovet. Många väljer att läsa till veterinär utomlands bland annat i Polen, Ungern och Danmark för att det kan vara lättare att komma in där. Där antags man via ett prov som innehåller många frågor inom kemi- och biologiområdet. Utbildningarna är på engelska.

Ja, det är ofta runt 2500-3000 som söker till 80 platser.

Man läser kursen Hundkunskap 1 i åk 1 och då har man 12 st praktiska lektioner med hundarna på Hundcenter. Hundarna är även med ibland på lektioner i djursjukvård i vårt speciella klassrum för djursjukvård där man får testa olika grepp, att lyfta hund m.m.

Alla elever får göra 15 veckors praktik under sina tre år på skolan. Eleverna som läser djursjukvård gör praktik på bland annat hunddagis, djurkliniker och djursjukhus. Skolan ordnar allt med praktiken och ibland får man även göra praktik på andra ställen i Sverige.

Det här är den bredaste inriktningen där man lär sig om alla våra vanligaste sällskapsdjur men även om exotiska djur som finns på vår djuravdelning. I undervisningen lär man sig teori om t.ex djurens anatomi, hur de ska skötas, vilken miljö de behöver för att må bra osv. Men men har också många praktiska lektioner på skolans egen stora djuravdelning, på skolans hundcenter och på t.ex stall. Man blir väl förberedd för att senare göra praktik på olika arbetsplatser med djur. Man läser många hundkurser med olika innehåll vilket ger en bred grundutbildning inom hund. Lektionerna kan vara både teoretiska och praktiska och det varierar lite beroende på vilken kurs man läser, och i vilken årskurs. Några exempel på lektioner kan vara; inlärning, klicker, lära sig hundens språk och hur man hanterar hundar i olika situationer, bad och fön av hund, kloklipp, tassbandage, friskvård, lydnad och nosework.

Skolan har satsat mycket på vår nya, stora toppmoderna djuravdelning med specialbyggda anläggningar för alla olika djurslag. Som elev får man lära sig att sköta alla olika djur: fåglar, reptiler, fiskar, groddjur, kaniner och gnagare. Men lär sig sköta och mata djuren, hur man håller i och hanterar djuren och även hur man berikar deras livsmiljö så de ska kunna utföra sina naturliga beteenden.

Man blir utbildad djurvårdare och kan arbeta på t ex zoobutiker, 4H-gårdar, katthem, tropikarium, hunddagis och djurkliniker.

Ja, det finns möjlighet att ta dessa certifikat under utbildningen. Detta är certifikat som krävs för att en person ska kunna arbeta i t.ex djuraffär och ha tillstånd att få sälja djur. Det omfattar dels en grundkurs och sedan en kurs för varje djurslag – fisk/smådjur/fågel/reptil/.

Om man läser den här inriktningen så är man på djuravdelningen mest av alla inriktningar på skolan. Det ingår många lektioner på djuravdelningen både i årskurs 1, 2 och 3. På djuravdelningen arbetar eleverna i smågrupper och handleds av skolans djurvårdare.

Ja, det får man göra inom ramen för olika hundkurser. Man får träna både med hundar på skolan och med egna hundar.