Elevhälsoteam

Carina Persson

Specialpedagog. Nås via mejl. carina.persson@djurgymnasiet.com

Elin Pettersson

Skolsköterska Föräldraledig

Ewa Werner

Speciallärare. Nås via mejl. ewa.werner@djurgymnasiet.com

Hanna Molin

Skolsköterska 073-642 86 57 hanna.molin@djurgymnasiet.com

Lill-Lill Hallvares

Studie- och yrkesvägledare. Nås via mejl. syv@djurgymnasiet.com