Elevhälsoteam

Carina Persson

Specialpedagog 08-744 27 08 carina.persson@djurgymnasiet.com

Elin Pettersson

Skolsköterska 08-744 98 27 elin.pettersson@djurgymnasiet.com

Ewa Werner

Speciallärare 08-744 27 08 ewa.werner@djurgymnasiet.com

Lill-Lill Hallvares

Studie- och yrkesvägledare 08-744 04 13 syv@djurgymnasiet.com

Therese Uppsäll

APL-ansvarig 08-744 27 09 therese.uppsall@djurgymnasiet.com
ANN

Ann Bäckman Barbäck

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut

OBS! All kontakt sker via skolans elevhälsoteam.