Instruktörer

Camilla Jannesson

Djurvårdarinstruktör på Hundcenter Föräldraledig

Carina Sjölin Fernqvist

Djurvårdarinstruktör på djuravdelningen carina.sjolin-fernqvist@djurgymnasiet.com

Ida Spångberg

Djurvårdarinstruktör på Hundcenter ida.spangberg@djurgymnasiet.com

Jennifer Nordin

Djurvårdarinstruktör på Hundcenter jennifer.nordin@djurgymnasiet.com
Deafault contact image

Lina Bomler

Föreståndare på djuravdelningen lina.bomler@djurgymnasiet.com

Pella Eriksson

Djurvårdarinstruktör på Hundcenter pella.eriksson@djurgymnasiet.com

Rebecka Stengård

Föreståndare och djurvårdarinstruktör på Hundcenter rebecka.stengard@djurgymnasiet.com

Zandra Öjring

Djurvårdarinstruktör på djuravdelningen zandra.ojring@djurgymnasiet.com