Klagomålsrutiner

Klagomål lämnas skriftligen direkt till rektor genom att skicka ett mejl till info@djurgymnasiet.com och skriva “Klagomål” i ämnesraden.

Det går också bra att skicka ett brev till:

Djurgymnasiet Stockholm
Att: Klagomålshanteringen
Box 44078
100 73 Stockholm

Klagomål som ställs till rektor eller huvudman ska utredas. En bekräftelse skickas skriftligen till anmälaren inom en vecka. Utredningen påbörjas inom 14 dagar från det att klagomålet togs emot. Utredningen leds av rektor utsedd person, eller om utredning gäller rektor, av huvudman utsedd person.