Lärare

Adrienne Sant'Orp

Naturbrukslärare, disputerad agronom och undervisar i djurkurser adrienne.santorp@djurgymnasiet.com

Caroline Malmgren Forsling

Lärare i svenska och engelska caroline.malmgrenforsling@djurgymnasiet.com

Charlotte Alonso

Leg. djursjukskötare och lärare i djursjukvård charlotte.alonso@djurgymnasiet.com
Deafault contact image

Charlotte Axelsson

Lärare i entreprenörskap charlotte.axelsson@djurgymnasiet.com

Christer Olsson

Lärare i svenska och historia christer.olsson@djurgymnasiet.com

Cristina Nicolae

Leg. veterinär och lärare i djursjukvård cristina.nicolae@djurgymnasiet.com

Emma Eidehem

Lärare i religion och historia emma.eidehem@djurgymnasiet.com

Fredrik Lindahl

Lärare i idrott och hälsa samt aktivitetsledarskap fredrik.lindahl@djurgymnasiet.com

Hanna Norén

Lärare i biologi och naturkunskap hanna.noren@djurgymnasiet.com

Jonna Boström

Lärare i djur- och naturbrukskurser jonna.boström@djurgymnasiet.com

Helena Hemberg Lind

Lärare i svenska helena.hemberg.lind@djurgymnasiet.com

Katarina Pajic

Lärare i svenska och engelska Föräldraledig

Lars-Åke "Ebbe" Ebbeson Wickström

Lärare i engelska lars-ake.ebbeson@djurgymnasiet.com

Magnus Fiske

Lärare i entreprenörskap och företagade Tjänstledig

Malin Malmberg

Lärare i djursjukvård och hundkunskap malin.malmberg@djurgymnasiet.com

Maria Zetterquist

Lärare i hundkurser maria.zetterquist@djurgymnasiet.com

Peggy Boström

Lärare i samhällskunskap, kommunikation och entreprenörskap peggy.bostrom@djurgymnasiet.com

Per Söder

Lärare och yogainstruktör, undervisar i mental träning per.soder@djurgymnasiet.com

Sanna Dahlbeck

Lärare i matematik sanna.dahlbeck@djurgymnasiet.com

Sara Sundmalm

Lärare i biologi och engelska sara.sundmalm@djurgymnasiet.com

Sara Wedahl

Lärare i matematik sara.wedahl@djurgymnasiet.com

Sigrid Forslund

Naturbrukslärare sigrid.forslund@djurgymnasiet.com

Stina Berg

Lärare i biologi och naturbrukskurser stina.berg@djurgymnasiet.com

Therese Ahlman

Lärare i hund- och naturbrukskurser therese.ahlman@djurgymnasiet.com

Tomas Karlsson

Naturbrukslärare och zoolog, undervisar i djurkurser tomas.karlsson@djurgymnasiet.com
Deafault contact image

Viktoria Areskoug

Lärare i djur- och naturbrukskurser viktoria.areskoug@djurgymnasiet.com