Lärare

Adrienne Sant'Orp

Naturbrukslärare, disputerad agronom och undervisar i djurkurser adrienne.santorp@djurgymnasiet.com

Alice Mattsson

Lärare i djursjukvård alice.mattsson@djurgymnasiet.com

Annika Möller Haapala

Naturbrukslärare, hippolog och undervisar i hästkurser annika.mollerhaapala@djurgymnasiet.com

Caroline Malmgren Forsling

Lärare i svenska och engelska caroline.malmgrenforsling@djurgymnasiet.com

Charlotte Alonso

Leg. djursjukskötare och lärare i djursjukvård Tjänstledig

Christer Olsson

Lärare i svenska och historia christer.olsson@djurgymnasiet.com

Cristina Nicolae

Leg. veterinär och lärare i djursjukvård cristina.nicolae@djurgymnasiet.com

Elisabeth Huldt

Lärare i biologi och naturkunskap elisabeth.huldt@djurgymnasiet.com

Emma Eidehem

Lärare i religion och historia emma.eidehem@djurgymnasiet.com

Fredrik Lindahl

Lärare i idrott och hälsa samt aktivitetsledarskap fredrik.lindahl@djurgymnasiet.com
Deafault contact image

Hanna Norén

Lärare i biologi och naturkunskap hanna.noren@djurgymnasiet.com

Helena Hemberg Lind

Lärare i svenska helena.hemberg.lind@djurgymnasiet.com

Karin Fredriksson

Lärare i entreprenörskap och företagade karin.fredriksson@djurgymnasiet.com

Katarina Pajic

Lärare i svenska och engelska katarina.pajic@djurgymnasiet.com

Kristina "Kickan" Bylund

Naturbrukslärare och biolog, undervisar i djurkurser kristina.bylund@djurgymnasiet.com

Lars-Åke "Ebbe" Ebbeson Wickström

Lärare i engelska lars-ake.ebbeson@djurgymnasiet.com

Magnus Fiske

Lärare i entreprenörskap och företagade Föräldraledig

Malin Malmberg

Lärare i djursjukvård och hundkunskap malin.malmberg@djurgymnasiet.com

Maria Hiertonn

Lärare i naturbrukskurser (tjänstledig) Tjänstledig

Maria Zetterquist

Lärare i hundkurser maria.zetterquist@djurgymnasiet.com

Peggy Boström

Lärare i samhällskunskap, kommunikation och entreprenörskap peggy.bostrom@djurgymnasiet.com

Per Söder

Lärare och yogainstruktör och undervisar i mental träning per.soder@djurgymnasiet.com

Sanna Dahlbeck

Lärare i matematik sanna.dahlbeck@djurgymnasiet.com

Sara Sundmalm

Lärare i biologi och engelska sara.sundmalm@djurgymnasiet.com

Sara Wedahl

Lärare i matematik sara.wedahl@djurgymnasiet.com

Sigrid Forslund

Naturbrukslärare och föreståndare på djuravdelningen Föräldraledig

Stina Berg

Lärare i biologi och naturbrukskurser stina.berg@djurgymnasiet.com

Therese Ahlman

Lärare i hund- och naturbrukskurser therese.ahlman@djurgymnasiet.com

Tomas Karlsson

Naturbrukslärare och zoolog, undervisar i djurkurser tomas.karlsson@djurgymnasiet.com