Angående studenten 2020

Ledningen på Djurgymnasiet har idag beslutat att ställa in det traditionella studentfirandet på skolan. Vi gör detta med anledning av läget i samhället, och med vägledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detta känns förstås mycket tråkigt, och vi undersöker därför alternativa lösningar på studentfirande, i samråd med eleverna i årskurs tre. Vi hoppas att snart kunna återkomma med information om en alternativ plan för att fira av våra studenter.