Högskolebehörighet

Alla elever erbjuds att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet är:
Svenska 1 (Obligatorisk för alla elever)
Svenska 2 (Obligatorisk för inriktning Djursjukvård. Individuellt val för inriktning Djurpark/Sällskapsdjur samt Hund.)
Svenska 3 (Individuellt val)
Engelska 5 (Obligatorisk för alla elever)
Engelska 6 (Individuellt val)
Matematik 1a (Obligatorisk för alla elever)

Individuella valet

Inför årskurs 2 och årskurs 3 väljer du själv vilken eller vilka kurser du vill läsa som individuellt val.

Inför åk 2 kan du välja på följande kurser:
Svenska 2
Engelska 6
Matematik 2a
Guidning i naturbruksmiljöer
Service och bemötande
Estetisk kommunikation

Inför åk 3 kan du välja på följande kurser:
Svenska 3
Engelska 7
Jakt och viltvård
Idrott och hälsa 2
Historia 1a2
Samhällskunskap 1a2

OBS! Kursutbudet kan variera, men Svenska 2+3, Engelska 6 och Matematik 2a erbjuds alltid.

Särskild högskolebehörighet för olika utbildningar

Förutom grundläggande behörighet krävs det ofta att man också har läst andra kurser.

Du som väljer att läsa Matematik 2a får särskild behörighet som krävs för bland annat:
Djursjukskötare
Hippolog
Lantmästare
Skogsmästare
Trädgårdsingenjör

Du som läser Matematik 2a och Samhällskunskap 1a2 får särskild behörighet som krävs för t ex:
Dietist
Logoped
Sjuksköterska
Tandhygienist

Du som läser Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2 får särskild behörighet som krävs för t ex:
Jurist
Polis
Tulltjänsteman